สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่blogger

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ         น.ส วรัญญา ศรีสุข ชื่อเล่นบี
เกิด           21ตุลาคม2534 อายุ20ปี
ที่อยู่       27หมู่2 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย ค.บ2